Posts Tagged ‘föräldraledighet’

Här är den liberala, moderna och jämställda föräldraförsäkringen

hur vet man att någon är the one-1
På landsmötet i Västerås röstade Liberalerna igenom jämställdhetsgruppens förslag på en ny föräldraförsäkringen. När den röstades igenom grät jag av lycka. Det kändes som jag fanns i den exakta stunden som jämställdhetshistoria skrevs. Detta är en ny, modern och jämställd lösning på föräldraförsäkring som både motverkar den nuvarande föräldraförsäkringens ojämställdhet och värnar varje familjs rätt att välja själv.

Jag är väldigt nöjd över den 3:e pappa månaden som vi kämpade så för att införa. Men nu måste vi blicka vidare. Inte låsa oss fast vid att kämpa för ännu en månad. Vi måste ta ett helhetsgrepp som fungerar nu och in i framtiden. Vi måste och värna den enskilda förälderns rätt att i samråd med sin partner välja en lösning som passar hen bäst.

En mer jämställd arbetsmarknad kan uppnås genom en kortare föräldraledighet med högre ersättning. Det vi nu kommer arbeta för är en föräldraförsäkring med två spår som möjliggör för familjer att skräddarsy en lösning som passar famijlen bäst. Det ena spåret är en kortare variant som ska ge hundraprocentigt inkomstskydd i 360 dagar, med dagens maxbelopp om tio prisbasbelopp. En längre ska i stället ge 70 procents ersättning i 420 dagar. Liknande modell i Norge har visat att kvinnorna i högre utsträckning väljer det kortare spåret därför att familjens ekonomi förändras inte negativt av att pappan är hemma mer eftersom man får 100 % av inkomsten, och mammorna kommer fortare ut i arbetslivet och minskar därmed risken att halka efter i lön och senare i pension.

Vi ser också att det inte är rimligt att föräldraledigheten kan sträckas ut så långt som den går att göra nu utan vi vill begränsa på så sätt att 80% av uttaget måste göras innan barnet fyller två år. Därefter är barnen i behov av den stimulans och pedagogiska utveckling som förskolan förmedlar.

Det är ett fantastisk förslag där vi dels garanterar bättre inkomstskydd och samtidigt ökad flexibilitet. Vi vill också införa regler om att det ska bli möjligt att överlåta dagar till tredje person. Detta därför att vi ser att familjer ser olika ut och att familj inte alltid är detsamma som genetik. Bonusföräldrar, annan än vårdnadshavare och exempelvis morföräldrar ska kunna ta över dagar. Vi vill se mer generösa vab-regler än de som finns idag och föräldraförsäkringen innebär också en bättre anpassning till företagare i och med att det går att överlåta dagar till tredje person.

Detta mina vänner är framtiden! Det är feministiskt men värnar samtidigt individen och det kommer fria kvinnor från att bära huvudansvaret för småbarnstiden eftersom familjen inte förlorar inkomst om pappan är hemma. Det är främst den ekonomiska biten som är det argument som familjer har när de beslutar vem som ska vara hemma och hur länge. Jag ser fram emot en tid när vi nu kommer dela lika, eller i vart fall motivera fler pappor att vara hemma.

Detta är verkligen framtiden!