Posts Tagged ‘hedersförtryck’

Stukad fot men aldrig ett stukat ego

kashmir-5
Jag skulle egentligen blogga något helt annat idag, MEN igår slant jag med foten ner för en trapp och stukade foten. Det blev inget fotande igår inte. Istället fick jag ligga med lindad fot i högläge och bli bortskämd av Estrid och David. Så därför fick jag snabbt tänka om. Vad ska jag blogga om idag? Mina viktigaste frågor inför valet såklart!

Skolan
Utan en bra skola funkar i princip ingenting. Skolan är grunden för att ge en person chansen att släppa bojorna om sin bakgrund och få valmöjlighet i sin framtid. Vi måste ha en skola som ser varje elev. Som inte begär att eleverna ska vara samma. Istället måste vi ha en skola som hjälper den med utmaningar och utmanar den som är särskilt framåt i skolan. Jag vill ha en skola med lugn och ro. Ordning på klassen, mobiler avstängda och undanplockade, respektfulla elever, tider som passas, höga krav som ställs och skolor som inte är hedersförtryckets förlängda arm, utan som prioriterar barnens rättigheter. Alltid.

Integrationen
Ja integrationen har inte varit på topp i Sverige. Den har på många sätt varit obefintlig. För mig är det ofattbart att språkundervisning erbjuds först när man fått uppehållstillstånd, vilket kan ta år! Nej, svenskaundervisning bör erbjudas på en gång från det att man kommit till vårt land. Och en obligatorisk samhällsundervisning. Om du kommer till Sverige har du många fantastiska rättigheter, men du har lika många skyldigheter och dessa är lika viktiga. Vi har haft en integrationspolitik som varit en enda stor kvinnofälla. Den har fokuserat på männen och kvinnorna, ofta dem som kommer sen som anhöriginvandrare, har helt glömts bort. Verkligen sorgligt eftersom jag är övertygad om att om man integrerar en kvinna så integrerar man en hel familj. Vi måste se till att invandrare hamnar i arbete. Det är verkligen nyckeln till tillhörighet, självkänsla, samhörighet, språkinlärning och samhällsengagemang.

Feminismen och hedersförtrycket
Hedersförtrycket i Sverige är  vår största feministiska utmaning just nu. Inte för att det är den fråga som drabbar flest kvinnor. Det gör ju den ojämställda lönesättningen och de ojämställda pensionerna. Men hedersförtrycket är det förtryck som inte tas på allvar på samma sätta som våra andra feministiska frågor. Vi vet inte ens hur många ungdomar som lever i ett hedersförtryck. Vi har haft en mätning för många år sedan som sa 70.000. Sen kom en studie som estimerade det till 100.000 ungdomar. Sedan har ingen ordentlig kartläggning gjorts. Forskare på området estimerar nu att det är över en kvart miljon barn och ungdomar som lever i hedersförtryck. Och stora delar av vårt samhälle står bara bredvid och tittar på när dessa barn är fast i ofrihet. För folk är för rädda för att kallas rasist. Man är inte rasist om man kräver att barns rättigheter ska respekteras. Man är en feminist med barnperspektivet i fokus.

Vad är dina viktigaste frågor i valet?

Min medverkan i paneldebatten på Fadimedagen.

fadimedagen
(Bild lånad från kära Marianne)

I söndags högtidlighölls Fadimedagen i Malmö, och faktiskt över hela landet. Nu är det 15 år sedan Fadime brutalt hedersmördares av sin pappa och runt om i landet är hedersförtryck alltjämt närvarande. Jag var inbjuden till en paneldebatt i egenskap av ordförande för Liberala kvinnor Skåne och då jag arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Både inom mitt juridiska arbete såväl som i mitt politiska arbete.

Heder är rätt komplext. Det är inte kopplat till religion och något som enbart sker hos muslimer. Istället är heder en fråga om kultur och återfinns i olika etniska grupper och inom olika religioner. Det som heder har gemensamt i alla kulturer är att det handlar om att kontrollera en flicka, och ibland en pojkes, sexualitet. Om flickan agerar mot släktens regler drar hon vanära över släkten. Den vanärade hedern måste hanteras genom att flickan straffas, vilket kan leda till en dödlig utgång. I Sverige lever över 130 barn i äktenskap och vi har 15 fall av balkongflickor som inte utredda som hedersbrott. I ett hedersförtryck är behandlingen av ungdomen sanktionerat av släkten/klanen och förövarna kan vara fler än enbart dem som utdelar slag eller hot.

Jag tycker att Malmö måste göra en kartläggning för att få en uppfattning om hur många ungdomar som lever i hedersförtryck i vår stad. Äntligen ska detta nu bli av. För i Malmö, även i Sverige, lever ungdomar som inte får klä sig som de vill, som påtvingas slöja och som inte får välja sin partner. Ungdomar som gifts bort eller könsstympas. Barn och ungdomar får inte vara med på simundervisning och sexualundervisning, de får inte gå på skoldisco eller skolresor med övernattning. De får inte umgås med det motsatta könet och får inte ha sex innan äktenskapet. Deras livsrum snörs åt mer och mer för varje födelsedag.

Jag tycker att frågan om hedersförtryck är en av de största jämställdhetsutmaningarna vi har i Sverige idag. Vi kan inte tolerera att barn och ungdomar lever i detta fängelse och med tanke på att vi tydligen ska ha en “feministisk regering” ifrågasätter jag varför inget görs för att hantera hedersförtrycket. Liberalerna driver den här frågan starkt och jag var hedrad över att jag blev inbjuden till paneldebatten för att berätta om mina tankar och visioner för hur vi ska hantera hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.